Sådan bliver du en elsket og indflydelsesrig UX-designer

Godt design og UX-arbejde er en central og uundværlig del af succesfuld digital produktudvikling. Men alt for ofte spændes der ben for designprocessen, før den rigtig er gået i gang. Her er tre bud på hvad der skal til for at rammesætte produktudviklingen og skabe bedre løsninger.

Martin Ibsen

Konsulent

mib@syndicate.dk

4

min. læsetid

February 2, 2020

Hvis du arbejder som UX-designer kan du højst sandsynligt nikke genkendende til følgende:

Forstil dig, at du arbejder på et digitalt produkt for eksempel en app. I er to udviklere i teamet — en product owner og dig. I er i starten af produktudviklingen og har et et kick-off møde med forretningsudvikling og salgsafdelingen hvor processen skal planlægges.

Midt i mødet får Preben fra forretningsudvikling en ide til en feature, som han mener skal implementeres i appen. Alle til mødet — udover dig — mener, at ideen er god. Som den eneste hoster du forsigtigt og siger, at Prebens ide nok bør afprøves på jeres brugere inden I går igang implementeringen. Du foreslår derfor, at I laver en hurtig prototype og en lille test.

Du bliver mødt af stilhed.

Til sidst bryder Preben tavsheden og siger, at han lige har talt med en kunde, som ville elske denne feature. Mødet afsluttes med beslutningen om, at du skal lave noget grafik, så udviklingsteamet kan komme i gang med at bygge Prebens feature ind i appen.

Du går tilbage til din kontorstol og sukker dybt.

Alt for ofte taler jeg med designere, der fortæller mig historier som ovenstående. Historier om manglende forståelse for design-tilgange og UX-arbejde. De føler ikke, at de bliver hørt og ender med at blive grafiske arme og ben i projektet uden indflydelse på produktstrategi og større beslutninger. Det skaber frustrationer i arbejdet og desværre oftest også dårligere løsninger.

Eksperimenter og brugerinvolvering skaber bedre produkter

Jeg er af den overbevisning, at en design-tilgang med fokus på eksperimenter og brugerinvolvering er vejen til de bedste produkter. Derfor bruger jeg også meget af min tid og energi på at sikre, at design og UX fylder meget i de produkter, jeg arbejder med. Men det er også vigtigt at skabe enighed om, at det skaber værdi at tage design og UX alvorlig.

Ikke desto mindre møder vi som produktdesignere ofte en modstand mod at teste hypoteser i produktudviklingen via eksperimenter. Men hvorfor egentlig? Og endnu vigtigere — hvad kan du som designer gøre ved det? Her er tre bud.

1. Forstå forretningen og hav empati

Min erfaring er, at det starter med forståelse og empati for hinanden. Som UX-designer i digital produktudvikling er det væsentlig at forstå den sammenhæng du indgår i. Som designer skal du derfor sørge for at sætte dig grundigt ind i hvorfor forretningsfolkene og udviklerne tænker som de gør. Hvad er bevægegrunden for deres beslutninger? Hvad stræber de efter at opnå, og hvor har de deres fokus?

Du skal kort sagt forstå forretningen og den sammenhæng, du er en del af i dit produktteam. På den måde får du et langt bedre udgangspunkt for at skabe opbakning og forståelse for din design-tilgang, og i sidste ende skabe værdifulde produkter, der både giver brugeren og bundlinjen et smil på læben.

2. Show it, don’t tell it

Vis hvad design kan ved at inddrage dine kollegaer, uanset faglighed, i designprocessen. Inviter forretningsfolkene med når du laver research. Vis dine kollegaer prototyper og forklar dem hvad du vil teste. Vis dem videoer og billeder af tests og research du har lavet. Tag dialogen med dine kollegaer omkring designet, og vær aldrig bange for at få feedback og diskussioner.

Få inspiration fra Jake Knapp’s Google sprint-proces, der lavpraktisk og konkret inddrager alle typer af fagligheder i designprocessen. Jeg har set flere online interviews med ikke design-faglige mennekser der efter et Google sprint er helt høje på designforståelse ved hjælp af fx brugerinterviews og prototyper.

3. Lyt og snak med andre end dine designkollegaer

Sørg for at blive klogere på forretningen og andre procesredskaber end din egne designfaglighed. Det er for eksempel en god ide at sætte dig godt ind i hvad din rolle kunne være i et Scrum setup, eller hvad jeres salgorganisation eller support arbejder på.

Spørg ind til hvad der foregår i de forskellige afdelinger og lyt til deres frustrationer og fokusområder. På den måde får du bedre indsigt i deres tankegang, og hvordan og hvornår du som designer både kan hjælpe dem og samtidig skabe en forståelse af din faglighed og tilgang.

Hvis du gør ovenstående er det min (i øvrigt velafprøvede) hypotese, at det bliver langt nemmere for dig at arbejde som du vil, og få den indflydelse på designet, der er nødvendig for at skabe fantastiske produkter.

Hvis du har brug for mere inspiration vil jeg anbefale dig at læse The Build Trap af Melissa Perri og The Design of Business af Roger Martin.

Vil du vide mere om agile? Kom med Backstage!
Hold dig opdateret med den nyeste viden inden for agile og digital produktudvikling. Tilmeld dig 👉🏻 syndicate.dk/backstage

Endnu mere guf til din hjerne og karriere