Produktlederen op på ølkassen

Hvordan har du det med at tale i forsamlinger? Træde op på ølkassen og pitche din produktvision, skabe følgeskab for den retning produktet er i, eller opbakning til dine idéer som skal følges i organisationen?

Peter Lindberg

Konsulent

plb@syndicate.dk

6

min. læsetid

June 7, 2022

Som produktleder befinder du dig ofte i situationer, hvor det er en fordel at være tryg i at formidle i forsamlinger, store som små, og hvor det gør en stor forskel hvordan du leverer dit budskab.

Over de seneste måneder har jeg i forskellige sammenhænge undervist f.eks. Product Owners og Product Managers i public speaking/formidling, og efterfølgende kunne se, og høre om, effekten af et øget fokus på dette ståsted. Jeg har hjulpet med hvordan du med rimeligt simple værktøjer kan skabe nogle forudsætninger for at blive en bedre, og mere sikker, formidler af dit budskab. Så jeg vil i dette nyhedsbrev dele nogle simple modeller, tips og tricks, som du kan bruge til at blive endnu bedre til at træde op på ølkassen, og formidle dit budskab effektivt – for selv med små skridt i den rigtige retning kan du komme rigtig langt.

Situation, Complication, Resolution

Den første model hjælper med at skabe en struktur i det budskab du gerne vil formidle. Der findes at hav af forskellige rammeværk og templates til at strukturere dit budskab med, men jeg vil dele en af de mest simple, som du kan bruge uanset om du skal pitche en produktvision, eller præsentere et slidedeck.
Når det kommer til selve indholdet af det du formidler, kan jeg godt lide at bruge en model som blev undfanget tilbage i 70’erne, af Barbara Minto fra McKinsey & Company. Den er bygget op omkring 3 dele: Situation – Complication – Resolution (SCR).
Du begynder med at beskrive den nuværende situation eller tilstand. Hvor er produktet i dag? Gerne suppleret med noget data og fakta der understøtter og validerer det du fortæller. Det kunne for eksempel beskrive et produkt, hvor salget er stagneret - brugere er begynde at forlade en service til fordel for konkurrerende tilbud.
Dernæst beskriver du komplikationen. Hvad risikerer der at ske? Hvad påvirker produktet fremadrettet? Hvilke udfordringer står i vejen? Dette efterfulgt af den løsning som du foreslår.
Det er en super simpel struktur, men den giver dig noget at bygge fortællingen op omkring, og dermed et godt udgangspunkt for at have en rød tråd igennem fortællingen, som fastholder lytteren.

Men det handler om mere end blot budskabet

Én ting er selve indholdet og budskabet, men du har sikkert selv oplevet at være modtager af noget der skulle formidles, hvor budskabet slet ikke trænger igennem, fordi formidleren ikke har formået at ”komme ud over scenekanten”. Det bliver med andre ord kedeligt og uinspirerende!
Men det behøver det ikke være, hvis blot du er opmærksom på hvordan du bruger ”de 3 V’er” når du formidler.

Visual: Hvordan ser du ud? Er du klædt i noget der passer til konteksten? Hvordan er din positur? Hvordan gestikulerer du? Og hvordan bruger du ansigtsmimik, til at understøtte det du siger? Det visuelle udtryk har en enorm effekt på hvordan dit budskab modtages.

Vocal: Hvordan bruger du din stemme? Undgå at tale lavt og monotont, og udnyt kraften i din stemme til at understøtte budskabet. Tal lavt for at skabe ro og intimitet, og skru op for volumen når der skal understreges og fremhæves dele af din fortælling, og der skal opbygges energi. Udnyt variation i tonalitet, pitch, resonans, og volume, og brug det til at skabe en medrivende og afvekslende oplevelse for modtageren, der holder dem engageret og interesseret.

Verbal: Hvad er det der kommer ud af din mund? Strukturen i din fortælling som f.eks. med en opbygning efter situation, complication, resolution er vigtig, men også hvilke ord du bruger har betydning. Bruger du f.eks. mange tekniske eller indforståede fagord, kan det virke forskelligt afhængig af hvem du taler til.

Etos, Patos og Logos

Sidst, men ikke mindst, vil jeg anbefale at du lader dig inspirere af Sokrates’ 3 klassiske appelformer brugt til argumentation og overbevisning: Etos, Patos og Logos.
Med Etos appellerer du til lytteren gennem din troværdighed. Det kan være referencer der giver ’social proof’, og at du fremtræder vidende og troværdig – eksempelvis gennem dit visuelle udtryk som nævnt ovenfor.
Med Patos appellerer du til lytteren gennem følelser såsom glæde, frygt og begejstring. Så tal til emner du ved vækker følelser hos lytteren, og brug gerne din vokal til at underbygge det med.
Med Logos appellerer du til lytterens fornuft. Det gør du blandt andet ved at bruge fakta og data til at understøtte det du fortæller.

Øvelse gør mester

Som du nok kan regne ud, så kommer det ikke af sig selv bare ved at du læser om det her. For at lykkes med at blive en bedre formidler skal du gøre to ting:

  1. Forbered dig! Alt for mange gange spildes en gylden mulighed for at trænge igennem med et budskab pga. mangelfuld forberedelse. Uanset om du skal holde et 5 minutters pitch, eller et 45 minutters indlæg på en konference, kan du bruge de 3 simple modeller til at forberede dig med. Skab en god struktur omkring din fortælling, sørg for at tale til alle 3 appelformer, og forhold dig til hvordan du vil bruge de 3 V’er.
  2. Øv dig! Uden at have noget som helst videnskabelig belæg for min påstand, vil jeg tro at mindst 95% af alle de gange der bliver formidlet, bliver det gjort uden en generalprøve 😊 Så find en kollega eller en ven der kan give dig feedback, eller i det mindste et kamera eller et spejl, og øv dig i det du vil formidle. Jeg lover dig at det giver en markant bedre oplevelse for både dig selv og dem der i sidste ende skal lytte, og du får langt nemmere ved at trænge igennem med dit budskab.


God fornøjelse på ølkassen!

Endnu mere guf til din hjerne og karriere