Episode 38 - Agile metrikker: Du får det, du måler

I denne episode sætter vi fokus på agile metrikker. Vi er som organisationer besatte af at måle, dokumentere, generere data. Ofte bunder det i en våd drøm om at have det ultimative dashboard, hvorfra vi kan styre organisationen, cockpit-style. Men det kan være farligt: for det første er der alt, alt for mange nice-to-have metrikker, som skaber et urimeligt og unødigt ressourcetræk på organisationen. For det andet er der alt, alt for få need-to-have metrikker: Alt for få organisationer bruger fx. deres ”måle-energi” på at blive kloge på, om produktet skaber værdi hos kunden. I stedet fyrer vi hele budgettet af på ”fluebensmetrikker” som aktiviteter og fremdrift. Husk, at du får hvad du måler!

Men frygt ikke: vi kommer dig selvfølgelig til undsætning med en fuld guide til gode metrikker inden for fire kategorier: Forretningsværdi, kundeværdi, flow og kvalitet. Velbekomme 😊

🔗 Links

Tilbage til oversigten