6 ting du kan gøre for at bygge bro mellem dine produktmål og det daglige arbejde

Paradoksalt nok så er der ofte en kløft mellem produktmål og de daglige opgaver. Her får du seks initiativer, der kan hjælpe dig og dit team med at forbinde de daglige opgaver med jeres produktmål, så målene får liv og ikke bare samler støv på reolen.

Kristian Vesterbo Brønner

Konsulent

kvb@syndicate.dk

7

min. læsetid

February 28, 2023

Har du nogensinde været i en situation, hvor du arbejder på en opgave – som selvfølgelig udføres til perfektion – og pludselig tænker du:

Hvorfor er det egentlig, at jeg arbejder på det her? Er det overhovedet relevant? Hvordan vil denne opgave skabe nogen form for værdi for mig, min organisation og vores kunder?

Jeg tror, at denne tanke har fundet sted en gang eller to blandt produktudviklere.

En af årsagerne er, at der ofte er en kløft mellem vores daglige arbejdsopgaver og vores produktmål. Det kan lyde lidt underligt, da en integreret del af et produktmål netop er at sætte en konkret retning for arbejdet med produktet. Alligevel ser jeg mange organisationer bruge tid og penge på at skabe produktmål, men de synes aldrig at falde på plads som en del af produktudviklingen. Du kan argumentere for, at vores daglige arbejde stammer fra en godt prioriteret Product Backlog.

Men hvis elementerne i backloggen ikke er blevet afstemt med dine produktmål, så har du lige lavet en veltilrettelagt plan for at afvige fra kursen. Hvis du læser denne artikel, går jeg ud fra, at du er bekendt med ’produktmål’ og måske kan du endda lide ideen om at bruge dem. Men du finder det måske udfordrende at integrere målene som en naturlig del af udviklingsprocessen.

I denne artikel vil jeg dele mine tanker og erfaringer med, hvordan du kan forbinde dit daglige arbejde med dine mål.

Når du når toppen af Mount Product

Et produktmål skal nedstamme direkte fra din produktvision som en del af produktstrategien. Forestil dig visionen som toppen af Mount Everest. Strategien og de underliggende produktmål er lejrene undervejs til toppen. Nogle gange kan toppen virke så langt væk, at det bliver afskrækkende og svært at håndtere. Og det er her, et produktmål kan hjælpe dig med at gøre din rejse mere overkommelig og sikre, at du og dit team er på rette vej for at levere den tiltænkte værdi.

I 2020 blev produktmål tilføjet til Scrum-guiden for at understrege vigtigheden af at have et langsigtede mål ud over sprint-målene. I guiden refereres det til som et artefakt, der kan hjælpe med at skabe fokus, integration af viden, motivation og effektivitet i teamet – og det lyder da fantastisk, ikke sandt?! Men hvis du bruger et agilt framework som Scrum, kan det være en udfordring at finde ud af, hvordan man integrerer et produktmål. Jeg oplever ofte, at produktmål er usynlige eller endda ikke-eksisterende for produkt-teams.

Jeg vil argumentere for, at hvis vi formår at gøre vores mål synlige og relevante for vores produktteams, vil det være nøglen til, at vores produkter lykkes, når de når markedet.

Hvis du gerne vil lære mere om produktmål, vil jeg anbefale, at du kigger på denne artikel fra scrum.org's website - The Product Goal explained

Lad os bygge en bro mellem arbejde og værdi

Men hvordan bygger vi broen? Lad os forestille os, at vi har et klart og veldefineret produktmål, og vi har måske endda etableret veldefinerede rytmer, som vi leverer vores arbejde i. Så hvordan bygger vi bro mellem de to, så det arbejde, vi leverer, også gavner vores mål? Jeg vil argumentere for, at der er seks søjler, der kan støtte den bro.

1 – Gør dit produktmål klart og let forståeligt

Start med at gøre dit produktmål klart og letforståeligt. Det vil gøre det meget nemmere for teams at engagere sig og få ejerskab i forhold til målet. Jeg vil argumentere for, at hvis du formulerer dit mål, så en almindelig person på gaden kan forstå den værdi, du har til hensigt at skabe, så har du gjort et godt stykke arbejde.

En god måde at gøre værdien af produktmålet klart, er at definere måder at måle succes på. I forlængelse af det bør et produktmål omfatte målemetrikker, der fungerer som målbare succeskriterier, der kan gøre det klart, hvornår målet er nået. Hvis du vil lære mere om at sætte produktmål og metrikker anbefaler jeg, at du læser denne artikel fra Prodbee: How to set Product Goals & Success Metrics.

Her er nogle eksempler på metrikker:

  • Forretning – Indtjening, profit eller effektivitet
  • Brugere – Målgruppens brug
  • Platform – Page load time eller downtime efficiency

At have klare metrikker bør også gøre næste trin lettere. Nu skal vi kommunikere produktmålet og gøre det relevant for vores kolleger.

2 – Kommunikér dit produktmål og gør det relevant

Hvis vi ønsker, at målet skal guide vores arbejde, skal vi sikre os, at målet kommunikeres effektivt. Det indebærer, at vi kommunikerer til vores interessenter og afstemmer med dem, om mål og målinger, det er dem, vi stræber efter. Men lige så vigtigt er kommunikationsprocessen med dit produktteam. Du bør gøre det klart, hvorfor målet er vigtigt – lad dit team forstå den værdi, de bidrager med, når de når målet – tip: brug dine metrikker.

Hvis teamet kan relatere og endda dele din dedikation i forhold til målet, vil det skabe en fælles enhed og fokus. Det vil også gøre det meget gennemsigtigt, hvorfor teamet udfører det arbejde, de gør. Kommunikation af dit produktmål er ikke en engangsforestilling – det skal gøres hyppigt og kontinuerligt, så teamet bliver mindet om, hvad de stræber efter. Hvis målet udvikler sig, skal det gøres klart for alle involverede, og en opdateret version af målet skal deles.

3 – Inkludér dit produktmål i din planlægning

Planning er en nøglebegivenhed i agil softwareudvikling, men det er også et oplagt sted at inddrage produktmålet. Selvom det kan virke åbenlyst, er det sjældent noget, jeg ser som en del af planning. Vi bør bruge denne mulighed for at pause og justere vores kommende arbejde baseret på vores mål. Hvis de er afstemt, vil det planlagte arbejde for den næste iteration bringe direkte værdi i forhold til at nå vores mål.

Nogle gange kan produktmål virke så fjerne, at de bliver uopnåelige. I så fald kan du bryde produktmålet ned i mindre delmål.

Tip: Du kan bruge sprintmål som delmål til produktmålet.

Hvis du arbejder i et skaleringsmiljø, hvor flere teams arbejder på et fælles mål, skal du inkludere det som en del af din ’Big Room/PI/Master planning’. Sammenlign dine opgaver med dit mål, inden du begynder at planlægge noget som helst. Brug målet som et pejlemærke under planning som en indikator for, om du er på rette spor. Målene og de tilhørende metrikker vil også hjælpe dig med at rydde op i de irrelevante elementer i produktbackloggen.

Tip: Integrer dit produktmål som en integreret del af dit planning board.

4 – Gør dit produktmål synligt

At gøre dine mål synlige virker simpelt, men ikke desto mindre er det sjældent set. Jeg oplever ofte, at målene er gemt væk i en PowerPoint-præsentation et sted i en mappe. For at være fair, inkluderer mange af de procesværktøjer, vi bruger til at styre vores daglige arbejde, ikke produktmål som en feature. Men det burde være inkluderet med store bogstaver som den ledende stjerne, som vi følger hver dag, når vi løser vores opgaver. Forsøg at hjælpe dit team ved at gøre mål og metrikker tilgængelige og synlige. Jeg stræber efter at bringe målet ind i enhver samtale om produktet. Produktmålet er måske ikke det centrale emne, men hvis det er til stede, påvirker det ofte samtalen og gør den nemmere at relatere til vores mål. Det kan også virke som et anker, hvis samtalen glider væk fra det primære emne. Hey folkens! Er denne samtale vigtig i forhold til vores fælles mål? Tro mig, synlighed kan virke simpelt, men det vil have en stor positiv effekt.

5 – Del resultater og erfaringer ... og justér

Når du har review med dine interessenter som en del af den faste kadence, så gør et stort nummer ud af det, når I når jeres mål. Lad dine interessenter vide, at der leveres værdi kontinuerligt. Fortæl dine interessenter, at du er et skridt tættere på produktvisionen – og del eventuelle nye erfaringer, du har haft i forsøget på at nå det mål. Hvis nye erfaringer indikerer en ændring i retning, så gør det klart for interessenterne. På samme måde, hvis dit mål er i fare for at blive forældet på grund af nye erfaringer, så arbejd sammen med dine interessenter for at finjustere produktmålet og dets metrikker.

Tip: Læring kan være lige så værdifuldt som enhver skrevet kode eller implementering. Selv negative erfaringer!

Hjælp interessenterne med at forstå værdien af læring og justeringer.

6 – Fejr dine resultater

Fejr dine resultater! Vi glemmer ofte at fejre, når vi når vores mål. Jeg har set talrige tilfælde, hvor teams passerer milepæle, som om intet nogensinde skete. HALLO! Vi nåede lige en ny basecamp – lad os da fejre det! Men hvordan fejrer vi? Gør det til en gimmick – sidste gang jeg nåede et mål med et team, lavede jeg en ølsmagning. Det var enkelt og sjovt, og teamet investerede mere i at nå fremtidige mål.

Sørg for, at alle ser eller hører, at du har nået et mål. Begejstringen og opmærksomheden fra eksterne parter vil have en umiddelbar positiv indvirkning på teamets motivation. Vi skal huske at fejre succeserne; det gør produktrejsen meget sjovere og vores arbejde mere meningsfuldt.

Sidste tip: Mit yndlings-målsætningsværktøj er Objectives and Key Results (OKR). Kan anbefalede bogen ‘OKR at the center’ eller blogposten: OKR: Det nye sort – eller bare et falmende modefænomen indenfor produktudvikling

Endnu mere guf til din hjerne og karriere