En ny type fest breder sig på ledergangen – er det noget for dig?

Der er to slags fester på ledelsesgangen: den traditionelle ledelsesfest kendt for magt, prestige og begrænset adgang. Og så er der den nye fest, åben for alle. Hvilken vælger du?

Anne Abell

Konsulent

aab@syndicate.dk

8

min. læsetid

May 31, 2023

Hver hverdag er en fest, og når du er leder, er det en helt særlig fest. Måske ikke altid en fest, alle har lyst til at være del af, men dog en fest. Syndicates udsendte festkorrespondent har været i felten og er kommet tilbage med en reportage fra to ekstreme men dog symbolsk repræsentative fester på ledergangen.

Vi kiggede ind ad vinduet til den traditionelle oplevelse af, hvordan det er at være leder, og så har vi smugkigget ind i en fremtidsfest, der ser helt anderledes ud. Læs med og døm selv, hvilken fest der mest ligner din hverdag – og få praktiske råd til, hvordan du planlægger din egen fest, så de kan blive de bedste festdage i dit liv.

Den traditionelle fest

Den traditionelle lederfest kender du ud og ind – i sin ekstreme form fra film, bøger og TV, men sandsynligvis også fra dine egne erfaringer. På gæstelisten til den traditionelle lederfest har vi ’den ensomme ulv’, ’den særligt udvalgte’, ’den bedste specialist’, og deres kammerater fra skolen. Invitationen indeholder et løfte om at få magt og karriere (aka prestige og kapital), og det står højt og tydeligt mellem linjerne, at livet er en konkurrence, som du kan vinde ved at holde ud, til der lukkes og slukkes.

Arrangørerne lokker med, at du som festdeltager får ansvar for din helt egen silo, og festen topper, når du for alvor kan begynde at bestemme, hvad andre skal lave og tænke.

Hvis du har behov for at vise dit værd ved at skabe resultater, der udmåles og opnås individuelt, så er det her du skal optræde, gerne i et alvorligt, seriøst (læs: vi har det ikke sjovt), magt- og hemmelighedsfuldt antræk.

Med kursiv i bunden af invitationen (og nogle gange med usynligt blæk) frabedes individer, der ikke beskriver sig selv som robuste eller resiliente. Følsomme mennesker, der sætter alles velbefindende i centrum, mens de lever efter det uanstændige motto, at det skal være sjovt at gå på arbejde, må deltage på eget ansvar. Det er forståeligt, at du gerne vil være med, men du er simpelthen for sart til at holde til mosten, til at det bliver en fornøjelse for nogen, hvis vi skal forsøge at inkludere dig.    

Stiller du dig udenfor festlokalet og trykker næsen flad mod ruden ind til den traditionelle lederfest, vil du observere en gruppe mennesker, der ser sig selv som selvskrevne ”thinkers” for den flok ”doers”, der står uden for lokalet, og som uden at blinke lukker øjnene for dårlige nyheder. Opstår der et problem, leder de efter et individ at tørre det af på, og de leverer meget få resultater, selvom de knokler med at forløse 10 forskellige agendaer på én gang. Du er vidne til blæksprutter, der aldrig bliver rigtig gode til noget, fordi de har for travlt med at administrere. De holder kortene tæt til kroppen, og når udfordringer opstår, løser gæsterne ved denne fest dem ved at arbejde endnu hårdere.

Den nye fest

I stedet for at stå der med snuden mod den kolde, blanke rude og føle dig lidt tom inden i over det oversolgte event, der er den traditionelle lederfest, kan du i stedet gå over på den anden side af ledelsesgangen og opsøge fremtidens ledelsesfest.

Til fremtidslederfesten er der nogle helt andre gæster på dørmandens liste. Her finder du ’Den omsorgsfulde helt’ i forskellige forklædninger, men alle har det til fælles, at de har blik for helheden og sætter andres styrker i spil.

Invitationen frister med, at du som deltager vil kunne påvirke og gøre en positiv forskel for en masse andre mennesker, og få et arbejdsliv, der føles meningsfuldt. Det står eksplicit i invitationen, at I, der deltager, først bliver vindere, når I allesammen er succesfulde.  

Til festen vil du komme til at skabe gode rammer og sætte klare mål, og det arbejde vil sætte din organisation på landkortet som en af de bedste arbejdspladser i landet. Hvis du personligt har behov for at skabe motivation og arbejdsglæde for at føle dig tilfredsstillet, så skal du tage til den her fest, og du skal iføre dig et kreativt, omsorgsfuldt, og tilgængeligt servant leadership.

Festen er åben for alle, og på invitationen står der, at selv hvis du har behov for at bestemme og kontrollere, eller ikke kan leve uden status og magt, så er du stadig velkommen – måske du dér finder ud af, at der er andre ting i livet, der kan give dig lys i øjnene.

Hvis du tør lure ind ad vinduet, vil du se en gruppe individer, der støtter og coacher medarbejdere, og som opsøger og udfordrer dårlige nyheder. Når der opstår problemer, så tager festgæsterne fælles ejerskab, og de skaber resultater ved at fokusere på 1 agenda ad gangen. Du vil se nogle professionelle og fokuserede ledere, der er rigtig gode til forskellige elementer af lederskab og som kan fokusere på at blive endnu bedre, fordi de hjælper hinanden og uddelegerer administration. Der er gennemsigtighed om alt, og når der opstår udfordringer, så løser gæsterne ved denne nye fest dem ved at prioritere, lære og forbedre.

Planlæg din egen ledelsesfest

Hvis du er i en gennemsnitlig mellemstor eller stor organisation i Danmark, så ligner din ledelsesfest mest den traditionelle fest, men du er måske ikke helt fremmed for den nye måde at feste på. Du står måske faktisk og tripper for at blive inviteret med til ’ny ledelsesfest’? Her må Syndicates udsendte skuffe dig, for når man spørger lederne til den nye fest, så er svaret, at der dumper ikke en invitation ind ad postkassen af sig selv.

Som enhver anden stor livsbegivenhed, så er du nødt til selv at tage initiativ og være med til at iscenesætte festivitassen. Der er mange, der vælger at hyre en festarrangør (på ledelsesgangen også kaldet ’en coach’), men du og dine ledelseskolleger kan sagtens planlægge en fed ledelsesfest selv.  

Nedenfor er et par praktiske råd til, hvad I kan gøre i din ledergruppe for at starte en fed ny ledelsesfest.

Stop med…

… Møder, hvor I giver individuel status, fx om hvor langt din afdeling er med et givet projekt, eller hvor meget I har brugt på et givent budget. Det føles som spild af tid. Giv den status på skrift eller direkte til jeres leder, hvis det er vigtigt.

… At alle ledere skal lave den samme (administrative) opgave fra bunden, som fx at udfylde og rapportere på et budget, eller lave performance reviews af medarbejderne. Det er ineffektivt at lave det samme stykke arbejde. Sæt én af jer til at udvikle et koncept, arbejd i par og giv hinanden sparring.

… Bilateral opgaveuddeling til jer fra jeres leder, hvor du under fire øjne fx får at vide, at du skal restrukturere en proces eller starte et givent projekt. Det fjerner transparens, og placerer aben hos en af jer (virkeligheden er ofte, at projektet/processen spænder over flere afdelinger/teams). Hav en fælles opgaveliste, og meld jer på afhængig af lyst og overskud.

…’Hvordan-opgaver’, altså opgaver, hvor løsningen er dikteret på forhånd. Det er demotiverende at blive dikteret – både for dig som leder (af din egen leder) men også for dine medarbejdere. Sørg for at opgaver handler om værdi og ’hvorfor’ – forlang det af din egen leder – og sæt tid af til at designe gode løsninger.

… 0-fejls-kultur, hvor vi peger fingre og sætter himmel og hav i bevægelse for at installere kontrolmekanismer for at undgå lignende fejl. Det skaber kun frygt og mindsker innovation. Gå foran som rollemodeller, der fortæller om egne fejl, undgå at gøre problemer personlige, hav løbende dialog og skab indsigt.

Begynd at udvikle…

… Fælles mål og prioriteter i ledergruppen. Når I ved, hvad I er fælles om, står I meget stærkere – det betyder mindre ensomhed, og flere og bedre ressourcer til den enkelte opgave.

… Intelligent fordeling af opgaver mellem jer i ledergruppen. De fleste opgaver, I håndterer hver for sig i dag, kan I faktisk samarbejde om. Og lærer I at se, at I har præference for forskellige typer opgaver, så vil I – ved at fordele opgaverne mellem jer – kunne få meget mere energi af den samlede mængde arbejdsopgaver, samt øve jer og blive endnu bedre til netop det, I hver især elsker.

… Transparens omkring, hvad I laver. Når I ikke er i tvivl om, hvad der foregår, så bliver livet meget lettere – så er det muligt og ofte meget mere naturligt at koordinere og tage en snak om prioriteter, hvis vi står i vejen for hinanden.

… Ansvarsfordeling og roller, der matcher jeres unikke kompetencer og lyster. Der er nogen, der elsker Excel, og andre, der elsker at stå på ølkassen og tale til en forsamling. Vi er forskellige, og forskelligheden i ’lyst’ hænger ofte (men ikke altid) sammen med forskelligheden i ’evne’, så hvorfor ikke finde ud af, hvad I hver især har lyst til, og arbejde med det aktivt?

… Trinvis og eksperimentel tilgang til opgaver. I kan ikke forudse, hvad der virker, så sæt forventningerne ned, tag et skridt ad gangen og ansku hvert skridt som et eksperiment, der blot hjælper jer til at justere mod noget bedre (eller giver værdifuld indsigt i, hvad der ikke virker).

… Møder, der understøtter prioritering, transparens, samarbejde, læring og forbedring. Tid sammen er afgørende – afsæt tid sammen, hvor I taler om jeres prioriteter, om hvad I laver og tænker, hvor I kan samarbejde, hvor I kan lære af fortiden, og hvor I kan planlægge forbedringer.

Øv (ja altså bydeformen af ”at øve”) jer på at…

… Se kollegernes styrker og bruge dem. De kan noget, du ikke kan – kan I se det særlige i hinanden og udnytte det, så kommer I meget længere.

… Opbygge og udvise tillid. Der er masser af grunde til ikke at stole på nogen, så hvis ikke I aktivt bestemmer jer for at opbygge tillid, så sker der ingenting – du kommer jo trods alle gode intentioner ikke til at uddelegere en opgave til en kollega, du ikke stoler på?!

… Udvise nysgerrighed. Når du er nysgerrig på andres oplevelser og situationer, så lærer du en hel masse, du kan bruge.

For eksempel:

  1. At finde ud af at det alligevel ikke havde noget med dig at gøre.
  2. At der var en god grund, som du ikke havde nogen chance for at se.
  3. At den anden er villig til at lytte til dig og korrigere.

… [indsæt det, der giver dig energi]. Jo mere tid du bruger på det, du synes er spændende og som giver dig lyst til at arbejde og lære, jo bedre bliver du til alt.

Tillykke – det skal faktisk være sjovt at gå på arbejde, for det er godt for bundlinjen.

Til slut er kun at ønske:

Rigtig god fest!

Endnu mere guf til din hjerne og karriere